Donačka gora_8.2.2018

Kljub snežnim razmeram, se je današnjega pohoda in kulturnega programa pri Rudijevem domu

udeležilo 30 naših članov. Skupaj z planinci iz Rogatca smo ustvarili lep kulturni program v

počastitev praznika.