Predstavitev

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani.
V naslednjih vrsticah vam želimo na kratko predstaviti naše društvo.
Prva desetletja delovanja so bila tesno povezana z tovarno, saj je bila večina članov v njej tudi zaposlena. Društvo je iz leta v leto pridobivalo nove člane in organiziralo več zanimivih pohodov. Vseskozi je društvo delalo tudi z mladimi in organiziralo planinske šole. V sedemdesetih letih se je društvo odločilo, da na jasi pod Donačko goro postavi manjše zavetišče.
Leseno zavetišče je bilo zgrajeno v letu 1974, sama gradnja pa je v časih pomanjkanja materiala predstavljala poseben izziv. Material za kočo so skoraj v celoti pridobili iz odpadne lesene embalaže večjega tekstilnega stroja, ki ga je v tistem času kupila tovarna. Še večji izziv pa je pomenil prenos materiala iz doline na jaso, saj v takratnem času do gradbišča ni bilo ceste, da bi lahko material prepeljali . Za zavetišče skrbimo še danes, v zadnjih petih letih pa smo za zemljišče uredili še lastniško dokumentacijo in v okviru možnosti obnovili streho in leseni opaž. Vseskozi tudi redno urejamo okolico zavetišča in skrbimo za planinsko pot Stoperce – Rudijev dom.
Društvo je v začetku osemdesetih letih za potrebe varnega vodenja poslalo na izobraževanje prvi dve vodnici, v naslednjih desetletjih pa se je skrb za strokovne kadre nadaljevala. Društvo je v času svojega delovanja do danes, poslalo na izobraževanje skupno 11 vodnikov od katerih so nekateri napredovali do naziva inštruktorja. Na področju urejanja planinskih poti smo izšolali 9 markacistov, pridobili pa smo tudi 2 gorska stražarja.
V zadnjih desetletjih se število pohodniških in drugih aktivnosti letno giblje okrog 40 akcij. Število članov pa se giblje letno med 150 in 170 članov. Za izvedbo izletov trenutno skrbi 7 registriranih vodnikov, za urejanje poti 8 markacistov, za varstvo narave pa 2 gorska stražarja. V osnovni šoli Majšperk se pohodniške aktivnosti izvajajo v okviru planinske skupine. Pohode vodimo vodniki društva, za organizacijo le teh pa nam v šoli pomaga mentor, ki je zaposlen na šoli.  Društvo je član Planinske zveze Slovenije in v zvezi s tem nudi svojin članom vse ugodnosti, ki jih nudi svojim članom Planinska zveza. 
Vsa leta skrbimo za zanimiv izbor pohodov , ki je v večini primeren skoraj za vse udeležence in vabimo vse , ki si želijo prijetnega druženja in varne hoje v naravi, da se nam pridružijo.
Upravni odbor PD Majšperk